vrijdag 4 november 2011

wintersprookjeDeze sprookjesachtige bomen zag ik in de bloemenwinkel
van Blumenreich in Düsseldorf.

donderdag 3 november 2011

De Moanne

Een paar weken geleden werd ik gebeld door Sito Wijngaarden met de vraag of ik mee wilde doen met het thema-nummer van het tijdschrift "De Moanne".
Half oktober is het uitgekomen en dit nummer gaat over Design en Architectuur.
Het is gedeeltelijk in het Fries en in het Nederlands.
Het is heel mooi vormgegeven.Mijn artikel in de Moanne:

Barbara de Ruiter
As bern groeide ik op yn Gytsjerk. It
wie hearlik om dêr tusken de greiden
op te groeien. Nei myn stúdzje
yllustrative foarmjouwing oan de
keunstakademy yn Kampen bleau de
natuer in ynspiraasjeboarne foar myn
wurk. De foarmen fan blêden, beammen
en planten bleaunen fassinearjend
foar my. Sa komt it pompeblêd
foar yn myn nije en noch net útjûne
mearke Prinses Pompebledsje, in
lytse, eigensinnige Fryske prinses
dy’t op de pompeblêden dûnsje kin.
Yn dat ferhaal wol ik it bysûndere
gefoel dat ik mei Fryslân haw oerbringe
en yn in printeboek sjen litte.
It pompeblêd hat my ek ynspirearre
om ferskillende ûntwerpen en dessins
foar û.o. Frysk kadopapier, bêdeguod,
lampekappen en sels foar myn
troukaart te meitsjen. Ik stribje nei
produksje dy’t it miljeu net oantaast.
It troch my ûntwurpen kadopapier
wurdt op CO2neutraal
papier
printe mei inket op wetterbasis. It kin
besteld wurde fia de útjouwerij foar
duorsum design www.romte.com of
fia barbaraderuiter@gmail.com.Op it
stuit meitsje ik yn opdracht skilderijen
foar bernekeamers en ferkeapje ik
kaarten en skilderijen op atelierrûtes
en keunstmerken.
www.barbaraderuiter.com


woensdag 2 november 2011

herfst in het park

Deze foto's maakte ik tijdens een wandeling in het park.